#JaBraHus

Vi är stolta för varje Bra Hus som byggs. Våra kunder har massvis med bilder på sina vackra hem, som vi gärna delar med oss av i våra kanaler (t ex sociala medier, hemsida, marknadsföringsmaterial). Syftet med att dela din bild är att skapa inspiration för de som är intresserade av att bygga hus. Fina bilder från verkligheten tycker vi är det bästa marknadsföringsmaterialet.

När du svarar #JaBraHus på en bild som du delat på Instagram eller i andra kanaler godkänner du följande:

Du tillhandahåller Bra Hus från Hedlunds AB, org nr 556609-1996, en icke-exklusiv, royal-fri licens att använda din bild i vår marknadsföring och/eller kommunikation, så väl intern som extern, utan kostnad. Du ger oss rätten att retuschera, distribuera, ändra och redigera din bild. Vidare ger du Bra Hus samtycke att använda bilden, även om du kan identifieras, för marknadsföring och/eller reklamändamål, enligt svensk lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Du garanterar att du äger och kontrollerar rättigheterna till materialet, som du har taggat med #JaBraHus och att du har tillstånd från eventuella personer på som syns på bilderna. Dessutom intygar du att du är en person (inte ett företag), att du är minst 18 år eller har dina vårdnadshavares samtycke och att Bra Hus användning av din bild inte bryter mot några lagar, regler eller tredjepartsavtal.

Härmed frigör du Bra Hus från alla skyldigheter att betala dig för användningen av din bild. Du befriar och godkänner att Bra Hus och alla personer som agerar för Bra Hus från alla anspråk (inklusive fordringar från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med ovan nämnda användning.

Svensk lag styr dessa allmänna villkor. Eventuellt tvist med anledning av dessa handläggs av Mora tingsrätt.

Om du vill återkomma ditt samtycke för att Bra Hus delar din bild, måste du själv kontakta oss på info@brahus.se och tydligt ange att du återkallar ditt samtycke.

Texten ovan kan kännas väldigt formell, men vi vill försäkra oss om att du förstår hur din bild kommer användas och att det är okej för oss att använda bilden. Har du funderingar är det bara att du gör av dig till oss på info@brahus.se

Beställ katalog