Med hjärtat i bygden i sedan 1903

Bondsonen Reinhold Hedlund (1879-1952) från Skog i Hälsingland kom till Furudal 1903 för att starta egen rörelse. Tack vare sin affärsbegåvning skapade han stora värden som ännu idag efter snart 120 år finns kvar i Hedlunds Trävaru AB. Reinhold såg de milsvida skogarna som väntade på sin exploatering och sågverkseran tog sin början.

Bild: Grundaren Reinhold Hedlund.

De första åren gick med god förtjänst med ständigt högre virkespris, men åren efter 1920, då ”sågverksdöden” slog till, blev år som gick hårt åt sågverksindustrin i landet och så även för Reinhold. Trots tuffa motgångar med strejker, bränder och dylikt så lyckades Reinhold starta upp verksamheten igen och nytt sågverk byggdes.

Bild: Första sågen vid Lömån

Till en början bedrevs inte verksamheten i bolagsform utan först 1934 bildades Hedlunds Trävaru AB. Hedlunds Trävaru AB genomförde nya satsningar som startade 1940. Redan några år tidigare hade tillverkning av skogsbaracker startat men nu fick företaget stora beställningar på militärbaracker. Satsningen visade sig vara lyckad och ytterligare ordrar rullade in till företaget, vilket gjorde att företaget byggde nya spikhallar, snickerifabriker och virkestorkar.

Bild: En av de spikhallar i Tappudden där husblocken tillverkades.

När sedan kriget tog slut började ordrar från krigshärjade länder att strömma in. Försäljningskontor öppnades i London. Ytterligare två sågverk kom till för att erhålla lämpligt virke till den ökade hustillverkningen. Tiderna förändrades dock och efter en tid avvecklades de två sågverken och allt koncentrades på en ny sågverksanläggning vid Tappudden, där företaget fortfarande är verksamt. Vid den här tiden medverkade även sönerna, Erik och Ludvig, i företaget.

Bild: Interiör från den gamla Tappuddsågen byggd 1956.

År 1952 omkom Reinhold och hans ena son Ludvig tragiskt, och sonen Erik tog över företaget och drev det vidare. Det var stora svängningar på marknaden och för att möta den ökande efterfrågan byggdes en ny husfabrik 1963. På den svenska marknaden var det stor efterfrågan, även om den minskat, men med en bibehållen export fann Hedlunds en lyckad balans. Företaget gjorde även en stor satsning i sågverket, där en ny profilsåg installerades.

Bild: Reinhold Hedlund med hustrun Marta och barnen Ludvig, Greta och Erik, ca 1916-18.

Bra Hus leds idag av Eriks barnbarn Kristina Hedlund, som är fjärde generationens familjemedlem. Huvudkontor och produktionsanläggningen finns alltjämt kvar i den lilla byn Furudal, i hjärtat av Dalarna. Det finns även ett Bra Hus center i Borlänge samt säljkontor på utvalda platser i landet.

Hedlunds Historiska händelser

1903

Reinhold Hedlund kommer till Furudal från Hälsingland och ser de milsvida skogarna. Här tar en sågverksera sin början.

1914

Reinhold Hedlunds första såg vid Lömån brinner ned. På den nedbrunna tomten byggs senare den nya Östanvikssågen.

1920

”Sågverksdöden” slår till med hastiga prisfall. Följande år är tuffa för sågverksindustrin i landet och så även för Reinhold. Trots motgångar med strejker, bränder och dylikt lyckas Reinhold starta upp verksamheten igen och ett nytt sågverk byggs.

1934

Hedlunds Trävaru AB bildas. Nya satsningar genomförs där man bland annat bygger nya spikhallar, snickerifabrik och virkestorkar.

1952

Tragiskt nog så omkommer Reinhold och en av sönerna Ludvig under samma år. Sonen Erik tar över.

1963

Det är stora svängningar på marknaden och för att möta den ökande efterfrågan byggs en ny husfabrik.

1981

Den nya ramsågen installeras. Den körs faktiskt än idag och är en av få verksamma ramsågar som finns kvar i Sverige.

1992

En Hewsaw med mötande klingor sätts in i sågverket.

2002

Hedlunds Trävaru AB omorganiseras och får två dotterbolag: Hedlunds Timber AB och Bra Hus från Hedlunds AB.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår