Med hjärtat i bygden i sedan 1903

Bra Hus leds idag av Kristina Hedlund, som är fjärde generationens familjemedlem. Huvudkontor och produktionsanläggningen finns alltjämt kvar i den lilla byn Furudal, i hjärtat av Dalarna. Det finns även ett Bra Hus center i Borlänge samt säljkontor på utvalda platser i landet.

Följ vår historia

1903

Bondsonen Reinhold Hedlund (1879-1952) från Skog i Hälsingland kom till Furudal 1903 för att starta egen rörelse. Tack vare sin affärsbegåvning skapade han stora värden som ännu idag efter snart 120 år finns kvar i Hedlunds Trävaru AB. Reinhold såg de milsvida skogarna som väntade på sin exploatering och sågverkseran tog sin början.

Bild: Grundaren Reinhold Hedlund.

1907

I gamla böcker kan man läsa att den verkliga stöten framåt för Furudals samhälle kom i samband med att Reinhold Hedlund kom till byn. Furudals samhälle började utvecklas med nya hus och fastigheter.

Läs mer

1907 önskade man dra el till Furudal. Reinhold skrev då till kungen och bad om tillstånd. Det var så man gjorde på den tiden. Den gamla turbinen låg i Furudals Bruk. Efter ett år fick Reinhold positivt svar och det bedömdes på den tiden som en snabb respons.

Samma år byggdes Gästgiverigården eller det Hedlundska hotellet som det kallas i böckerna, vårt nuvarande huvudkontor. I denna byggnad fanns matservering, rumsuthyrning, skjutsstation, lager och en mångsidig affär. Filial öppnades i Östanvik 1910. Gästgiverigården fick en betydande omfattning beroende på den ökade resandeströmmen, inte minst under första världskriget.

1910-1916

Reinhold köpte sin första såg och sågverkseran tog sin början. Köpet avsåg Östanvikssågen, en vattensåg med dubbelram och ett kantverk. Reinhold moderniserade sågverket och ökade kapaciteten och drev detta sågverk hårt fram tills 1914 när sågverket brann ned till grunden. En årsproduktion av virke gick upp i rök.

Läs mer

1915 köpte Reinhold Furudalssågen som några år senare avvecklades. 1916 köpte Reinhold Tappuddssågen (dagens industriområde), som funnits sedan 1898. Reinhold moderniserade sågen och uppförde kompletterande byggnader. På den här tiden flottades timret via Ockerån. Skogs- och flottningsarbetarnas förhållanden var primitiva. Det var ett påfrestande arbete med och stor risk för olyckor och dödsfall 

1918-19 vållade Spanska sjukan stor dödlighet i landet och även Furudal hade sina offer. Distriktsläkaren beslutade att förhindra smittspridningen genom att stänga skolor och utfärdade förbud mot onödiga folksamlingar. Inte helt olikt det som sedan inträffar ganska precis 100 år senare med coronapandemin.

1918-1919

Vållade Spanska sjukan stor dödlighet i landet och även Furudal hade sina offer. Distriktsläkaren beslutade att förhindra smittspridningen genom att stänga skolor och utfärdade förbud mot onödiga folksamlingar. Inte helt olikt det som sedan inträffar ganska precis 100 år senare med coronapandemin.

1920

De första åren gick med god förtjänst med ständigt högre virkespris, men åren efter 1920, då ”sågverksdöden” slog till, blev år som gick hårt åt sågverksindustrin i landet och så även för Reinhold. Trots tuffa motgångar med strejker, bränder och dylikt så lyckades Reinhold starta upp verksamheten igen och nytt sågverk byggdes.

Bild: Första sågen vid Lömån

1934

Till en början bedrevs inte verksamheten i bolagsform utan först 1934 bildades Hedlunds Trävaru AB. Hedlunds Trävaru AB genomförde nya satsningar som startade 1940. Redan några år tidigare hade tillverkning av skogsbaracker startat men nu fick företaget stora beställningar på militärbaracker. 

Läs mer

Satsningen visade sig vara lyckad och ytterligare ordrar rullade in till företaget, vilket gjorde att företaget byggde nya spikhallar, snickerifabriker och virkestorkar.

Bild: En av de spikhallar i Tappudden där husblocken tillverkades.

1945

När sedan kriget tog slut började ordrar från krigshärjade länder att strömma in. Försäljningskontor öppnades i London. Ytterligare två sågverk kom till för att erhålla lämpligt virke till den ökade hustillverkningen.

Läs mer

Tiderna förändrades dock och efter en tid avvecklades de två sågverken och allt koncentrades på en ny sågverksanläggning vid Tappudden, där företaget fortfarande är verksamt. Vid den här tiden medverkade även sönerna, Erik och Ludvig, i företaget.

Bild: Interiör från den gamla Tappuddsågen byggd 1956.

1952

År 1952 omkom Reinhold och hans ena son Ludvig tragiskt, och sonen Erik tog över företaget och drev det vidare. Det var stora svängningar på marknaden och för att möta den ökande efterfrågan byggdes en ny husfabrik 1963. På den svenska marknaden var det stor efterfrågan, även om den minskat, men med en bibehållen export fann Hedlunds en lyckad balans. Företaget gjorde även en stor satsning i sågverket, där en ny profilsåg installerades.

Bild: Reinhold Hedlund med hustrun Marta och barnen Ludvig, Greta och Erik, ca 1916-18.

Bra Hus Historiska händelser

1963

Det är stora svängningar på marknaden och för att möta den ökande efterfrågan byggs en ny husfabrik.

1981

Den nya ramsågen installeras. Den körs faktiskt än idag och är en av få verksamma ramsågar som finns kvar i Sverige.

1992

En Hewsaw med mötande klingor sätts in i sågverket.

2002

Hedlunds Trävaru AB omorganiseras och får två dotterbolag: Hedlunds Timber AB och Bra Hus från Hedlunds AB.

Beställ katalog