I ett av Sveriges bästa råvaruområden

Kvalitet

Kvalitet

Vårt varumärke Bra Hus står för det vi vill leverera. Företaget har alltid låtit kvalitet gå före kvantitet. Största delen av verksamheten finns fortfarande i Furudal, Rättvik – i ett av Sveriges bästa råvaruområden. I eget sågverk tar vi fram rätt produkter till våra hus, de tillverkas av stolta yrkesmän som verkligen kan trä. Vi följer upp detta med en kundfokuserad säljkår och ser vid valet av underentreprenörer till att konceptet fullföljs ända fram till dig som kund.

För dig som kund är rätt kvalitet på ditt hus det viktigaste – för oss är det värdet av vårt varumärke. Ett Bra Hus som vi gemensamt kan vara stolta över i framtiden.

Miljö

Miljö

Alla är vi ansvariga för det arv vi för vidare till våra barn och barnbarn. Vi inom Bra Hus tar vårt ansvar för miljön genom att ständigt arbeta för att hitta nya lösningar i syfte att minska våra produkters miljöpåverkan. Vår verksamhets placering med närheten till vår koncerns egna sågverk gör att vår miljöpåverkan för transporter av virke till vår produktion är i det närmaste obefintlig.

Vi skall aktivt verka för en utveckling mot bättre och effektivare lösningar för att minska våra produkters miljöpåverkan. I detta ingår att arbeta med ständiga förbättringar i syfte att minska våra produkters energiförbrukning, såväl inom produktion som för färdig levererad slutprodukt. Detta skall ske utifrån de tekniska möjligheter som finns tillhanda men med bibehållen kostnadseffektivitet och därmed till en god totalekonomi för våra kunder.

Beställ katalog