Bra Hus konstruktion

Yttervägg

Vår yttervägg innehåller hela 285 mm isolering. Isoleringen är uppdelad i 3-skikt, vilket innebär att köldbryggorna minimieras. Vår ytterväggs uppbyggnad ger därmed förutsättningar till lägre upp­värmningskostnader.

Vidare bygger vi alltid våra hus med dubbla skivor på alla ytter- och innerväggar, vilket medför för­delarna att du med enkelhet kan hänga upp saker på väggarna, tystare hus samt inte minst så minimeras risken för onaturlig sprickbildning i väggarnas ytskikt.

Ytterväggarnas uppbyggnad från insida

 • 13 mm gips
 • 11 mm OSB skiva
 • 45 mm regelskikt med 45 mm isolering, vilket ger ett utomordentligt installationsskikt för t ex dragning av el
 • Diffusionsspärr
 • 45x195 regelstomme med 195 mm isolering
 • 45x45 regelskikt med 45mm isolering
 • Vindskyddsduk
 • 28x70 spikläkt
 • Fasadbeklädnad

Innervägg

Precis som våra ytterväggar är även innerväggarna utrustade med dubbla skivor. Fördelarna är dom samma som för ytterväggarna. Innerväggarna är även isolerade, allt för att minska ljudet mellan de olika rummen och göra huset så tyst som möjligt.

Innerväggarnas uppbyggnad

 • 13 mm gipsskiva
 • 11 mm OSB skiva
 • 45 mm regelstomme i olika dimensioner beroende på funktion
 • 45 mm ljudisolering
 • 11 mm OSB skiva
 • 13 mm gipsskiva

Grund

Vår grundkonstruktion utgår från en underisolerad *betongplatta med 300 mm isolering. Detta ger ett golv med ett lågt Um-värde, vilket ger förutsättningar till lägre uppvärmningskostnader.

*Grunden/betongplattan levereras inte från Bra Hus. Men vi rekommenderar platta på mark med 300mm underliggande isolering.

 

Tak

Våra tak innehåller 500 mm lösullsisolering, vilket ger ett lågt Um-värde och  förutsättningar för lägre uppvärmningskostnader.

 

Yttertak

Yttertaket på samtliga Bra Hus byggs med 23 mm råspont, underlagsduk, strö- och tegelläkt. En beprövad och rejäl takkonstruktion minimerar riskerna för framtida problem med ditt hus.

Beställ katalog