Parhus, lägenheter och andra projekt

Bra Hus har medverkat som en av aktörerna vid byggandet av allt ifrån styckehus, gruppshus, flerfamiljshus, förskolor, skollokaler till hotell, allt styrt utifrån byggherrens önskningar samt Bra Hus och våra samarbetspartners gemensamma förmåga att knyta ihop ett koncept där vi alla gör den del vi är bäst på.

Bra Hus produktion är rationell men bygger på principen att vi skall ha en mycket stor flexibilitet med stora möjligheter att anpassa vår produkt efter kundens önskemål. Av den anledningen har vi valt att inte bygga fast oss i produktionslösningar som tvingar oss att ge avkall på flexibiliteten.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Lägenhet

Lägenhet

Parhus

Parhus

Parhus

Parhus

Parhus

Parhus

Kedjehus

Kedjehus

22 lägenheter i Gävle

22 lägenheter i Gävle

Projekt i Sälen – 150 lägenheter

Projekt i Sälen – 150 lägenheter

Hotell i Fjällnäs

Hotell i Fjällnäs

Beställ katalog