Inte bara Bra Hus - även nöjda kunder

När Prognoscentret presenterade årets mätning av kundnöjdhet för småhusproducenter fick Bra Hus utmärkelsen ”Topp tre Sveriges nöjdaste kunder 2023” Det är inte första gång- en Bra Hus hamnar på pallplats. 2019 och 2021 vann Bra Hus första platsen och fick därmed utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste kunder” Det är en bekräftelse på det hårda arbete som företaget lägger ner på att både förbättra produkten och framförallt kundupplevelsen.

Det känns såklart otrolig bra för hela Bra Hus-teamet, att ännu en gång få utmärkelsen som ett kvitto på att det vi gör är bra, berättar Kristina Hedlund, vd. 

Bra Hus har alltid satt kunden i fokus och varit oerhört lyhörda för förändringar på markna- den. Under de senaste åren har varumärket utvecklats med flera olika husserier och stilar, men med bibehållen tyngdpunkt på tradition, kvalitet och personliga anpassningar samt den nära kundkontakten

- Att köpa och bygga ett nytt hus är kanske den största affären många gör i sitt liv. Det är också en lång process med många beslut. Då är det viktigt att den resan känns trygg och det är betydelsefullt att ha en bra kundrelation och ett gott samarbete hela vägen. Vi vill finnas där som stöd och inspiration under resans gång. Vi ser fram emot att få fortsätta följa flera kunder på deras husresa och samtidigt skapa unika hem tillsammans, avslutar Kristina Hedlund. 

 

 

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 12 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2023. Undersökningen omfattar cirka 65 företag. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmät- ningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet.

Beställ katalog