Vår historia

1907-1919

I gamla böcker kan man läsa att den verkliga stöten framåt för Furudals samhälle kom i samband med att Reinhold Hedlund kom till byn. Furudals samhälle började utvecklas med nya hus och fastigheter.

1907 önskade man dra el till Furudal. Reinhold skrev då till kungen och bad om tillstånd. Det var så man gjorde på den tiden. Den gamla turbinen låg i Furudals Bruk. Efter ett år fick Reinhold positivt svar och det bedömdes på den tiden som en snabb respons.

Läs mer

Samma år byggdes Gästgiverigården eller det Hedlundska hotellet som det kallas i böckerna, vårt nuvarande huvudkontor. I denna byggnad fanns matservering, rumsuthyrning, skjutsstation, lager och en mångsidig affär. Filial öppnades i Östanvik 1910. Gästgiverigården fick en betydande omfattning beroende på den ökade resandeströmmen, inte minst under första världskriget.

1910 köpte Reinhold sin första såg och sågverkseran tog sin början. Köpet avsåg Östanvikssågen, en vattensåg med dubbelram och ett kantverk. (Bild finns) Reinhold moderniserade sågverket och ökade kapaciteten och drev detta sågverk hårt fram tills 1914 när sågverket brann ned till grunden. En årsproduktion av virke gick upp i rök.

1915 köpte Reinhold Furudalssågen som några år senare avvecklades. 1916 köpte Reinhold Tappuddssågen (dagens industriområde), som funnits sedan 1898. Reinhold moderniserade sågen och uppförde kompletterande byggnader. På den här tiden flottades timret via Ockerån. Skogs- och flottningsarbetarnas förhållanden var primitiva. Det var ett påfrestande arbete med och stor risk för olyckor och dödsfall (bild timmerskiljning).

1918-19 vållade Spanska sjukan stor dödlighet i landet och även Furudal hade sina offer. Distriktsläkaren beslutade att förhindra smittspridningen genom att stänga skolor och utfärdade förbud mot onödiga folksamlingar. Inte helt olikt det som sedan inträffar ganska precis 100 år senare med coronapandemin.

1907-1919

I gamla böcker kan man läsa att den verkliga stöten framåt för Furudals samhälle kom i samband med att Reinhold Hedlund kom till byn. Furudals samhälle började utvecklas med nya hus och fastigheter.

1907 önskade man dra el till Furudal. Reinhold skrev då till kungen och bad om tillstånd. Det var så man gjorde på den tiden. Den gamla turbinen låg i Furudals Bruk. Efter ett år fick Reinhold positivt svar och det bedömdes på den tiden som en snabb respons.

Läs mer

Samma år byggdes Gästgiverigården eller det Hedlundska hotellet som det kallas i böckerna, vårt nuvarande huvudkontor. I denna byggnad fanns matservering, rumsuthyrning, skjutsstation, lager och en mångsidig affär. Filial öppnades i Östanvik 1910. Gästgiverigården fick en betydande omfattning beroende på den ökade resandeströmmen, inte minst under första världskriget.

1910 köpte Reinhold sin första såg och sågverkseran tog sin början. Köpet avsåg Östanvikssågen, en vattensåg med dubbelram och ett kantverk. (Bild finns) Reinhold moderniserade sågverket och ökade kapaciteten och drev detta sågverk hårt fram tills 1914 när sågverket brann ned till grunden. En årsproduktion av virke gick upp i rök.

1915 köpte Reinhold Furudalssågen som några år senare avvecklades. 1916 köpte Reinhold Tappuddssågen (dagens industriområde), som funnits sedan 1898. Reinhold moderniserade sågen och uppförde kompletterande byggnader. På den här tiden flottades timret via Ockerån. Skogs- och flottningsarbetarnas förhållanden var primitiva. Det var ett påfrestande arbete med och stor risk för olyckor och dödsfall (bild timmerskiljning).

1918-19 vållade Spanska sjukan stor dödlighet i landet och även Furudal hade sina offer. Distriktsläkaren beslutade att förhindra smittspridningen genom att stänga skolor och utfärdade förbud mot onödiga folksamlingar. Inte helt olikt det som sedan inträffar ganska precis 100 år senare med coronapandemin.

Beställ katalog